Project Ethno Media

Welcome to Multicultural Dinner, 5.12.2014!

The overall objective for this project is to build bridges between people of different nationalities and between immigrants and Finnish people. This is in order to create greater understanding between people and awareness of minority and majority issues, and to exchange knowledge and information and build networks and cooperate on a real life basis.

It is a preliminary project with the objective to make a survey of possible channels and forums for multicultural communication through media, for example radio and TV. The objective is also to determine the need to establish one or more broadcasting studios.

Another important and crucial aim is to draw up a model and a plan for a more permanent organizational and financial structure for multicultural communication, using media channels, in the future. The project group will also carry out bench-marking trips to amongst others Sveriges Radio and radio- and TV-production companies in London.

A study trip to a major multicultural festival in Europe is furthermore on the agenda as the project aim is to draw up a plan for how to organize a multicultural festival in Ostrobothnia.

If you wish to receive further information on the project or just wish to bring forward thoughts and ideas on multicultural communication please feel free to contact us.

Contact persons:

Carola Wiik, project coordinator, carola.wiik@kvarnen.fi, phone 050-302 3670
Petar Filipov, project employee, petar.filipov@kvarnen.fi, phone 046-8818 498
Martin Näse, development manager, martin.nase@kvarnen.fi, phone 044-294 1114


Kvarnen Samkommun är projektägare till investeringsprojektet Energi för Framtiden, där målsättningen är att restaurera en gammal kvarnbyggnad till en idéverkstad för utveckling och testning av förnybara, ändamålsenliga och innovativa energimetoder. 

Avsikten är att utför olika försök med sol-, vatten- och vindenergi. Idéverkstaden fungerar som ett besökscenter för allmänheten, men även som en plats för seminarier, möten och utställningar. Man samarbetar även med nejdens skolor och erbjuder elever möjligheten att delta i energidagar på kvarnen då man tillsammans experimenterar och testar olika energilösningar. Projektet pågår fram till 31.7 2013. 

Bildspel:


 

Projektet 4K är ett samarbetsprojekt mellan det fria bildningsarbetet och allmänbildningen.