Slideshow

Examen

 

 

Vid Kronoby folkhögskola har du möjlighet att avlägga den fristående yrkesexamen för VILDMARKS- OCH NATURGUIDE  enligt de riksomfattande examensgrunderna i Finland. Vildmarksguideexamen är en statlig yrkesexamen för personer som vill arbeta med friluftsaktiviteter.

Utbildningen Nordisk friluftsguide är anpassad så att den följer grunderna för fristående examen. Eleverna har möjlighet att under året genomföra de olika examensdelarna som ingår i vildmarksguide examen.

Med fristående yrkesexamen menas att vem som helst kan avlägga examenstillfällen oavsett om du uppnått dina yrkeskunskaper genom utbildning och/eller arbete inom branschen.

Mer information om examen hittar du nedan.

 

Examensgrunder utbildningsstyrelsen (pdf)
Artlista 2017

Jag kan 

 

Svenska fjällsäkerhetsrådets normer för fjälledare

Fjällsäkerhetsrådet i Sverige har utarbetat normer för fjälledare, Nordisk Friluftsguide uppfyller dessa normer. Efter utbildningen erhåller du Fjällsäkerhetsrådets utbildningsbevis för fjälledare. Mer information hittar du på Examensnormer Fjällsäkerhetsrådet (pdf)