Slideshow

Studier

Praktisk information (kostnader, utrustning...)

Schema NFL

NORDISKT FRILUFTSLIV, år 1
Friluftsliv och gemensamma upplevelser 

 

Målet med första året är att ge deltagarna en bred grund att stå på inom tekniskt friluftsliv samt väcka ett intresse för ledarskap och människor.

Vad får du?

Första året handlar om de tekniska grunderna inom olika friluftsgrenar, exempelvis paddling, klättring och skidåkning. Du får också lära dig hur man i olika väder och årstider har det gott, bekvämt och roligt ute. De nya kunskaperna får du genom gemensamma och egna turer både i Finland och i övriga Norden, massor av tid ute, olika kundprojekt och träning. Vårt mål är att du efter första året på Outdoor Academy ska ha tillräckliga kunskaper för att på ett säkert sätt på egen hand kunna utöva de grenar vi lär ut. 

De fem blocken

Paddling: Egen teknisk paddling, kamraträddning och säkerhetstänkande, turupplägg, navigering, väder.
Klättring: Egen teknisk klättring, topprep, grunder i kilklättring, kamraträddning, grunder i isklättring.
Skidåkning: Telemark, randonne eller snowboard, teknisk åkning i pist och offpist, toppturskunskaper med lavin och säkerhetstänkande.
Uteteknik: En bred grund att stå på gällande rutiner, läger, mat och utrustning under alla årstider.
Grupper och ledarskap: Du är del av en grupp som jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Under första året jobbar vi målmedvetet med kommunikation och gruppdynamik, du får en god inblick i ledarskapstänkande.

  
NORDISK FRILUFTSGUIDE, år 2
Guidning och ledarskap


Målet med andra året är att utbilda mångsidiga ledare inom friluftsbranschen.

Vad får du?

Du får koncentrera dig på ditt eget ledarskap och på hur människor fungerar och verkar i grupp. I utbildningen ingår både teori och praktik, gemensamma och egna turer samt en längre specialisering. Du väljer ett specialiseringsblock (klättring eller paddling) omfattande sex intensiva kursveckor samt egen praktik. Utbildningen ger dig möjlighet att rikta in dig mot det område du är intresserad av och vill verka inom i framtiden. Större kundprojekt med gäster där du har helhetsansvar för planering, genomförande och efterarbete. Du tränar ditt ledarskap både i den egna gruppen, på våra kunder i skolan samt genom arbete i branschen. De friluftsgrenar som du är mest intresserad av har du möjlighet att ägna mera tid åt. Om intresse och ambition finns kan du även ta instruktörsexamen inom de grenarna. Under detta år tar du även den finska vildmarksguide examen samt jobbar med den svenska fjälledarnormen.