Innehåll

Under ditt år på Base Camp kan du bland annat höja dina vitsord i grundskolämnena matematik, engelska, finska, biologi, historia och samhällslära. Utöver det ordnas även undervisning inom andra ämnen beroende på behovet. Att kunna producera texter och artiklar är viktigt. För det behövs kunskap och det jobbar vi med i modersmålet.

Friluftsliv är en viktig del av utbildningen och under friluftsblocken ger vi oss ut på t.ex. fjällvandring i Tärnaby, långfärdsskrinnskoåkning, paddling, klättring och övernattningar utomhus.

Vi kan också vara rörliga när det gäller undervisningen i teoriämnen. Utomhus kan man integrera olika ämnen och lära sig på andra sätt än i klassrummet. Biologi funkar bra ute i naturen. I historia besöker vi olika historiska platser och bygger upp lärandet utgående från dem. 

Till utbildningen hör också ett estradprojekt där vi arbetar fram en scenföreställning som vi uppträder med inför publik. Varje Base Camp årgång uppför en egen unik föreställning. Estradprojektet är till för att låta alla elever få känna på hur det känns att stå framför en publik och uppträda på en scen. Målet med projektet är alltså inte att lära upp scenartister utan att höja självförtroendet och stärka självkänslan hos eleverna. Tillsammans sätter vi upp en produktion där både själva uppförandet och arbetet bakom scenen står i fokus.