"Aiotko poliisiksi?"

Uusi koulutus alkaa elokuussa 2019:
"SAMHÄLLE FINLAND"

Hakuaika: kevät 2019 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) 

 
Suomen poliisikoulutus tarvitsee enemmän hakijoita. Erityistä työvoimatarvetta on maan kaksikielisillä alueilla, lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan myös monikulttuurisia taitoja omaavia poliiseja. 

Koulutus on pääasiassa suunniteltu ruotsia äidinkielenään puhuville opiskelijoille. Toivotamme kuitenkin tervetulleiksi myös sellaiset suomenkieliset opiskelijat, joita kiinnostaa ruotsin kielen vahvistaminen ja samalla työnsaantimahdollisuuksien parantaminen.

1-vuotinen ohjelma valmentaa Poliisiammattikorkeakoulun sisäänpääsykokeita varten. Se valmentaa yleisellä tasolla myös muiden yhteiskunnallisesti tärkeiden ammattien opiskelua varten: esim. palo- ja pelastuslaitos, rajavartio ja turvallisuus. Uusi koulutus käynnistyy yhteistyössä Tamperella sijaitsevan Polamk:in ja Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa. 

Samhälle Finland-koulutukseen hakevilla tulee olla toisen asteen tutkinto (lukio tai ammattikoulutus), hyvä äidinkielen hallinta - ja riittäväksi katsottava käytännön ruotsin kielen hallinta - , hyvä fyysinen peruskunto ja positiivinen asenne. Elämänkokemuksesta ja mahdollisesta erityisosaamisesta on myös hyötyä.

Ohjelma on yleisluontoinen mutta lähtökohtaisesti poliisin ammatissa tärkeitä osaamisalueita painottava. Opetussuunnitelmassa on tästä johtuen mm. seuraavia aineita:

- äidinkieli (lukeminen, kirjoittaminen, kommunikointi, esittäminen)
- yhteiskunta (politiikka ja päätöksenteko, monikulttuurisuus)
- rikollisuus (muodot, laajuus, ennaltaehkäiseminen, selvittäminen)
- fyysinen harjoittelu (kestävyys, voima, ravinto)
- tiimi (ryhmädynamiikka, johtajuus)
- oikeustiede (poliisi ja oikeuslaitos)

Kiinnostaako?  Seuraa tämän sivun päivityksiä, tai ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää tästä koulutuksesta: info@kvarnen.fi !