Idrottskompis (Friends in Sports)

 

Projektets syfte och målsättningar

Syftet med projektet är att förbättra och öka möjligheterna för invandrare i Jakobstads- och Karlebyregionen att delta i motions- och idrottsverksamhet som ordnas av både föreningar och organisationer i projektområdet. Avsikten är även att skapa nya möjligheter för invandrare, både kvinnor och män, ungdomar och barn att involveras, introduceras och inkluderas i finländska motionsformer.

Målsättningen är att skapa ett nätverk av MOTIONSKOMPISAR. Att fungera som Motionskompis är ett uppdrag som grundar sig på frivillighet och som ska vara roligt och givande, något som man ser framemot, en relation där man som motionskompis har möjlighet att lära känna en person från en annan kultur via en gemensam motionsform. En invandrare har i sin tur möjlighet att med en finländare delta i olika motionsformer, erhålla kontakter och nätverk till det finländska samhället och föreningarna. Projektet samarbetar med Kronoby MI.  Då kan man som kursdeltagare i en motions- eller idrottskurs samtidigt anmäla sitt intresse att bli Idrotts- och Motionskompis på kursen för en invandrare.

Projektets målsättning är även att skapa ett nätverk av lokala motions- och idrottsföreningar som erbjuder DROP-IN möjligheter för invandrare att delta i olika motionsformer. Avsikten med detta Drop-In koncept är att det ska vara så enkelt som möjligt för invandrarna att delta i olika motions- och idrottsformer som möjligt.

Målsättningen är även att skapa MOTIONS- OCH IDROTTSEVENEMANG via Kronoby folkhögskola, som har ett stort antal invandrarstuderande.  Projektet önskar erbjuda möjligheter att prova på t.ex.  volleyboll, fotboll, skrinning, ishockey och skidskola.  

Projektet har också som målsättning att ordna INFORMATIONS- OCH INSPIRATIONSTILLFÄLLEN för att höja kunskapsnivån bland invandrarna vad gäller hälsa och motion. Projektet bjuder in föreläsare t.ex. läkare, kostrådgivare, idrottsföreningar och andra idrottsaktörer för att informera om sina verksamheter, men även för att inspirera och motivera invandrarna att delta i olika motions- och idrottsaktiviteter.

Förväntade resultat

* ETT KONCEPT MED MOTIONSKOMPISAR som riktar sig till invandrare och finländare

* INFORMATIONS- OCH INSPIRATIONSTILLFÄLLEN för invandrare för att inspirera och informera om hälsa, välmående och motion. Även presentationstillfällen för föreningar.

* ETT NÄTVERK AV MOTIONSKOMPISAR

* ETT NÄTVERK AV FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER som deltar i Motionskompis konceptet

* DROP-IN KONCEPT som ska göra det lätt att prova olika motions- och idrottsformer tillsammans med sin Motionskompis

* MOTIONS- OCH IDROTTSEVENEMANG (t.ex. invandrarsimskola för flickor och kvinnor, gemensamma gränsöverskridande evenemang för alla åldrar t.ex. fotbollsskola, skidskola, volleyboll, skrinning, ishockey, dans)

* EN INFORMATIONSBROSCHYR som berättar om Motionskompis konceptet  

* En metod att AKTIVERA MÄNNISKOR ATT DELTA, UPPLEVA, PÅVERKA OCH UTVECKLAS

* FÖRANKRING av Motionskompiskonceptet 

Kontaktpersoner:

Carola Wiik, e-post: carola.wiik@kvarnen.fi , tel. 050-302 3670 eller
Stefan Fagerlund, e-post: stefan.fagerlund@kvarnen.fi, tel. 040-557 2351


 

Projektet finansieras via Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland