Kulturkompisar

 

Projektets syfte är att skapa möjligheter för finländare; äldre, barn och ungdomar och även nyanlända att få uppleva finländsk och finlandssvensk kultur tillsammans med en annan person.

Ett nätverk av kulturkompisar skapas genom att projektet kontaktar lokala föreningar, bland annat kulturföreningar för att mobilisera enskilda personer att bli kulturkompisar. Projektet ordnar informations- och inspirationstillfällen för alla som önskar bli och söker kulturkompisar för att informera och introducera kulturkompis konceptet, samt även för att matcha intressen och människor med olika kulturella evenemang.

Projektet skapar också kontakter och ett nätverk av lokala kulturaktörer som ingår i ”Kulturkompis” konceptet. Dessa lokala kulturaktörer erbjuder biljetter till rabatterat pris för kulturkompisarna så att dessa har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter som musik-, sång- och teaterevenemang-, festivaler och konserter.

Kulturkompisarna tackar i sin tur de lokala kulturaktörerna genom att sprida information och marknadsföra de olika kulturella aktiviteterna som de deltar i på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter osv. I projektverksamheten ingår introduktionskurser i användningen av sociala medier i marknadsföringen.

Målsättningar:

Att öppna dörren till nya möjligheter till samvaro, kunskap och livskvalitet genom lokala kulturupplevelser, både för den enskilda personen och för föreningarna och organisationerna som fungerar som arrangörer av kulturella evenemang.

Att med jämna mellanrum ordna kulturträffar och gemensamma kulturevenemang. Alla kulturkompisar med vänner får möjlighet att träffas och umgås t.ex. vid gemensamma temamiddagar då man kockar mat från olika länder tillsammans, träffas kring matbordet, diskuterar och umgås. Man kan också ordna sång-, teater- och musiktillfällen tillsammans och bjuda in andra att delta.

Avsikten är att man träffas för att skapa kultur tillsammans. Man strävar till att ordna träffar både tillsammans och skilt för projektets olika målgrupper.

Projektet samarbetar med KulturÖsterbotten.

Projektet pågår under tiden 1.1.2018-31.8.2019