Creating Progress by Dialogue

 

Creating progress by Dialogue är ett s.k. mobilitetsprojekt inom EU-programmet Erasmus+.

Via projektet får personalen möjlighet att delta i europeiska fortbildningskurser under 2017-2018.

Projektets slutdatum är 31.12.2018.  

  

Mera info om programmet via CIMO, Centret för internationell mobilitet:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/vuxenutbildning/nyckelfunktion_1_mobilitet