Science Expo

 

Lärmiljöprojektet Science Expo beviljades hösten 2017 projektbidrag från Utbildningsstyrelsen.

Projektet har som målsättning att i samarbete med ett antal pilotskolor inom den grundläggande utbildningen i Jakobstads- och Karlebyregionerna skapa ett nytt och gränsöverskridande utbildningsmaterial inom bl.a. kemi, fysik, biologi, matematik, geografi, förnybar energi och hållbar utveckling.

Det tionde skolåret, "Base Camp" vid Kronoby folkhögskola, ingår som pilotklass i projektet. Andra skolor som deltar är Cronhjelms, Donnerska, Oxhamns, Sursik och Ådalens skola.  

Projektet pågår under tiden 1.9.2017-30.6.2019.

Kontaktpersoner: Manne Tiainen, projektutvecklare, tel. 040-5466118 och Carola Wiik, projektkoordinator, 050-302 3670.

 

Projektpresentation (.pps)