Framtidens Natur- och Ekoturism 

 

Projektet startade under hösten 2016. Syftet är att utreda förutsättningar för natur-och ekoturism inom projektområdet Karleby-, Kaustby- och Jakobstadsregionerna samt Kaskö, Kristinestad och Närpes.

Projektet utreder befintliga och möjliga natur- och ekoturismaktörer i projektområdet och möjligheterna för ekocertifiering av turismföretag i Finland. Projektet samarbetar med bl.a. Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia och Svenska Handelshögskolan vad gäller dessa utredningar och kartläggningar. En del av utredningarna har färdigställts, medan vissa utredningar färdigställs under 2018.

Projekttiden är 1.5.2016 - 31.12.2018. Projektet har erhållit finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Aktion Österbotten r.f.

Utredningar:

Ekoturism i Sydösterbotten (utredning, pdf) 

Ecotourism_survey_Jakobstadregion_2018.pdf

Andra länkar:

Naturens Bästa: http://www.ekoturism.org/naturensbasta/index.asp

Svenska ekoturismföreningen: http://www.ekoturism.org/ 

Visit Finlands reportage: http://www.visitfinland.fi/news/investoiminen-kestavaan-kehitykseen-luo-matkailuyritykselle-kilpailuetua/