Volontärpoolen

  

Ett projekt med målsättningen att koordinera den frivilliga verksamheten inom vård och omsorg i Karleby- och Jakobstadsregionerna.

Under 2016 startade en volontärutbildning vid Kronoby folkhögskola i samarbete med Finlands Röda Kors, Österbottens svenska distrikt. Projektets målsättning är att utbilda 100 nya volontärer.
Följande volontärutbildningar hålls i Jakobstad under våren 2018.

Se närmare:
 

   

Projekttiden är 1.9.2015 – 31.7.2018. Projektet har erhållit finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Aktion Österbotten rf.

 

Ett avslutningsseminarium hålls vid Hötorgcentret, Jakobstad, i början av mars 2018. Som huvudföreläsare fungerar författaren och professorn Merete Mazzarella. 

Se informationsblad:

Länk till anmälningsblanketten