Bli polis? (Poliisiksi?)

30.01.2019

Ny utbildning startar i augusti 2019:
"SAMHÄLLE FINLAND"

Ansökningstid: våren 2019 (närmare datum meddelas senare) 

 
Det behövs flera sökande till polisutbildningen i Finland. 
Den här utbildningen är en 1-årig, förberedande linje för dem som är intresserade av att söka till Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Utbildningen är på heltid och förbereder också allmänt för fortsatta studier mot andra yrken som finns inom viktiga samhällsuppgifter: t.ex. brand- och räddningsväsende, gränsbevakning och säkerhet. Vi startar den nya utbildningen i samarbete med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och Polisinrättningen i Österbotten.

Polisutbildningen i Finland behöver framför allt svenskspråkiga sökande och på sikt också sökande med annan språklig och kulturell bakgrund. De som söker bör vara väl förberedda inför de uppgifter som ingår i urvalsproven till Polisyrkeshögskolan.  

Sökande till utbildningen Samhälle Finland bör ha examen från andra stadiet (gymnasium eller yrkesutbildning), gott språk och god kommunikationsförmåga, god kondition, en bra attityd och gärna lite livserfarenhet eller någon specialkunskap. Programmet är allmänt, men utgår främst från kunnande som är viktigt i polisyrket. Läroplanen innehåller därför bl.a. följande ämnen:

- språk (läsa, skriva, kommunicera, presentera)
- samhälle (politik och beslutsfattande, mångkulturellt)
- kriminalitet (former, omfattning, förebyggande, utredande)
- fysisk träning (uthållighet, styrka, kost)
- team (gruppdynamik, ledarskap)
- juridik (rättskunskap, polisen i rättsväsendet)

Om du är intresserad - följ med vår information här, eller ta kontakt om du har frågor: matias.holmberg@kvarnen.fi