Här talas många språk!

24.02.2017

Se och hör!


 

 

Ny volontärutbildning startar

29.11.2016

 

VÄLKOMMEN MED PÅ UTBILDNING INOM FRIVILLIGVERKSAMHET!
  
Lördag 4.2.2017 kl.9-16

- Information om projektet
- Frivillighet, vänverksamhet
- Samspel och kommunikation
- Kriser och att förstå olikheter

 Lördag 18.2.2017 kl. 9-16

- Människan åldras; tecken och symptom vid ålderssjukdomar
- Äldrevården i den egna näromgivningen
- Tredje sektorns arbete
- Byakontaktpersonerna presenteras 

Lördag 11.3.2017 kl. 10-14

Livräddande första hjälpen:
- Att förebygga olyckor
- Hjälpförfarandet vid sjukdomsfall eller olyckor
 
Utbildningen är avgiftsfri och inga förhandskunskaper krävs. Som utbildare fungerar Röda Korset, Österbottens svenska distrikt. Kursintyg fås för genomförd kurs. Skilt intyg för den livräddande första hjälpen.

Kursplats: KREDU (Kristliga folkhögskolan i Nykarleby), Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby

Alla välkomna med!

Vänligen anmäl dig till projektkoordinator Carola Wiik senast 24.1.2017 , tel. 050-302 3670 eller carola.wiik@kvarnen.fi

 

Projektet Volontärpoolen

Projektet Volontärpoolen är ett samarbete mellan Kvarnen samkommun (projektägare), Röda Korset/Österbottens svenska distrikt, Röda Korsets lokalavdelningar, åldringsvården i vårdsamarbetsområdet för Karleby och Jakobstad, Promenadvännerna (Ikäinstituutti) och andra aktörer inom tredje sektorn i Svenskfinland.

Projektet utbildar volontärer i samarbete med Röda korset. Volontärerna ger stöd- och tilläggstjänster till seniorer och ensamboende på den finlandssvenska landsbygden och fungerar som ett stöd för klienten och anhöriga. 

Utbildning

Det första utbildningstillfället hölls i Kronoby den 24.9.2016 (de följande utbildningarna ordnas i Pedersöre och Nykarleby, under hösten 2017, och i Jakobstad och Larsmo under hösten 2017).

PROJEKTETS KONTAKTUPPGIFTER

Anmälningar mm:
Carola Wiik, projektkoordinator, Kvarnen samkommun,  tel. 050-302 3670, carola.wiik@kvarnen.fi 

Övrigt:
Emma Granholm, samhällsutvecklare, Röda Korset, Österbottens distrikt,  tel. 050-566 2642, emma.granholm@redcross.fi 
Eivor Duvnäs, Promenadvännerna,  tel. 040-806 8458, eivor.duvnas@kokkola.fi 
Kristina Slotte, Röda Korset, Kronoby lokalavdelning,  tel. 050-543 7907, kristina.slotte@kvarnen.fi 
Mona Häggblom, SAS-skötare/servicehandledare i Kronoby-Karleby tel. 040-703 3494, mona.haggblom@kokkola.fi 
Pirjo Knif, chef för äldreomsorgen i Jakobstadsregionen tel. 044-7877 240, pirjo.knif@jakobstad.fi