NORDISKA KONSTSKOLAN

Nordiska konstskolan är en dynamisk och samtida konstskola, belägen i det tvåspråkiga Karleby på finska västkusten. Skolan erbjuder en tvåårig konstutbildning med möjlighet till ett tredje fördjupningsår. Studierna är på heltid och baserar sig till största delen på ett speciellt system med gästande, professionella bildkonstnärer som alla undervisar i perioder på ca två veckor. Under ett läsår besöks skolan av ett 30-tal gästlärare. Fokus i undervisningen ligger på nordisk samtidskonst.

Verksamma konstutövare eller personer med tidigare konststudier kan också se Nordiska konstskolan som en konstskola som erbjuder fördjupande och fortbildande undervisning. Det är möjligt att antas direkt till det andra studieåret eller att enligt överenskommelse delta i utvalda kurser och workshops.

Skolans position som fristående utbildning garanterar en flexibilitet och möjlighet till koncentration; inget annat än konstämnen står på schemat. Det projektbetonade och fokuserade arbetet gör att Nordiska konstskolan kan liknas vid en komprimerad konstakademi.

Nordiska konstskolan syftar till att stimulera det nordiska konstlivet genom att erbjuda en mötesplats för samtidskonstkonstnärer.