Slideshow

Opinnot

Tietoa kustannuksista ja varusteista

Ohjelma

 

NORDISKT FRILUFTSLIV, 1 v.
Eri ulkoilulajien perustaidot 

 

Ensimmäisen vuoden tavoitteena on rakentaa vankka pohja nykyaikaisten ulkoilma-harrastusten tekniselle osaamiselle, sekä herättää kiinnostus johtamiseen.

 

Mitä saat?

Ensimmäisen vuoden tavoitteena on rakentaa vankka pohja nykyaikaisten ulkoilmaharrastusten tekniselle osaamiselle, sekä herättää kiinnostus johtamiseen.

 

Mitä saat?

Ensimmäisenä vuonna keskitytään mm. melonnan, kiipeilyn ja vapaalaskun teknisiin perustaitoihin. Opit, kuinka kaikissa säissä, eri vuodenaikoina ulkoilu voi olla hauskaa ja antoisaa. Opinto-ohjelma koostuu lukuisista yhteisistä ja omista retkistä Suomessa ja muualla Pohjoismaissa, asiakasprojekteista ja tekniikkatreeneistä. Tavoitteemme on, että ensimmäisen opintovuoden jälkeen sinulla olisi riittävät taidot opettamiemme lajien aktiiviseen ja turvalliseen harrastamiseen myös omin päin.

 

Opintojen sisältö

Melonta: melonnan tekniset perustaidot, paripelastautuminen, turvallisuusajattelu, retkisuunnittelu, navigointi ja sää-oppi

Kiipeily: yläköysikiipeilyn tekniset perustaidot seinällä, kalliolla ja jäällä, sekä kiilakiipeilyn alkeet ja paripelastus.

Vapaalasku: telemark-, tai randonnée-laskun, tai lumilautailun perustaidot rinteessä ja maastossa. Huiputusretkeily (topptur), lumivyörytaidot sekä turvallisuusajattelu 


Erätaidot: laajat retkeilyn perustaidot kaikkina vuodenaikoina: rutiinit, retkien suunnittelu, leiriytyminen, ensiapu sekä retkiruokailu 


Ryhmät ja johtaminen: pääset osaksi yhteiseen päämäärään pyrkivää ryhmää. Työskentelemme määrätietoisesti kommunikaation ja ryhmädynamiikan parissa, ja saat hyvän kokonaiskuvan johtajuusajattelusta.

 

  
NORDISK FRILUFTSGUIDE, 2 v.
Erä- ja luonto-oppaan tutkintoon valmistava vuosi, johtamistaito


Toisen vuoden tavoitteena on monipuolisten oppaiden kouluttaminen ulkoilu-alalle

 

Mitä saat?

Toisena vuotena keskitytään oman johtamistaidon kehittämiseen. Koulutus koostuu teoriasta ja käytännön harjoittelusta. Vuosi sisältää yhteisiä ja omia retkiä sekä kuuden viikon erikoistumisjakson ja harjoittelujaksoja. Erikoistut valintasi mukaan joko kiipeilyyn tai melontaan.  Koulutus antaa mahdollisuudet suuntautua alalla omien kiinnostuksenkohteidesi mukaisesti ja luoda kontakteja tulevaisuuden töitä varten. Koulutukseen sisältyy myös asiakasprojektien suunnittelu ja toteutus alusta loppuun. Harjoittelet johtamistaitojasi omassa opintoryhmässäsi, koulun asiakkaiden kanssa sekä alalla toimivien yritysten palveluksessa. Omista tavoitteistasi riippuen voit jopa suorittaa kouluttajan tutkinnon valitsemillasi erikoistumisaloilla.

Toisen vuoden aikana suoritat suomalaisen erä- ja luonto-oppaan tutkinnon sekä ruotsalaisen tunturioppaan (fjälledarnormen) vihon.