REVISIONSNÄMNDEN


 

MEDLEMMAR
  

Namn                                   

Ersättare

Carita Söderbacka, ordförande

Matias Torrkulla

Elin Härmälä 

Christian Nyman

Agneta Ström-Hakala

Bengt Ekman

Jan-Ove Nyman

Brit Stenman

Esa Tianinen, viceordförande

Ingrid Häggblom

Martin Slotte, KPMG revisor