DOKUMENT


 

VID KRIS

Beredskapsplan för krissituationer 
Räddningsplan för Kronoby folkhögskola 

 

KVARNEN SAMKOMMUN

Styrelse och stämma:

Samkommunstyrelsen (medlemmar, protokoll)
Samkommunstämman (medlemmar, protokoll) 
Budget och verksamhetsplan (2016)

Bokslut och verksamhetsberättelse (2015)
Revisionsnämnden

Grundavtal
Förvaltningsstadga 
Ledningssystem
Strategidokument >

 

VERKSAMHETEN

Reseersättningsblankett (Excel-fil)
Anmälan om sjukfrånvaro

Anhållan om fortbildning 
Plan för tidigt stöd och ingripande
Specialdokument >