Praktisk info om vildmarksguide-examen


Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide består av en obligatorisk och minst fyra valbara examensdelar. Examen är avlagd då samtliga examensdelar har fullgjorts med godkänt betyg.

Yrkesexamen vildmarks- och naturguide omfattar följande delar, se även grunder för fristående examen Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide 2012:

Den obligatoriska delen.

3.1 Vildmarks- och naturguidning

De valfria delarna varav minst fyra skall väljas.
3.2 Guidning i olika friluftsgrenar
3.3 Programtjänster med användning av djur
3.4 Motoriserade programtjänster i naturförhållanden
3.5 Vildmarks- och naturguide som företagare
3.6 Guidning som bygger på naturkännedom
3.7 Vildmarks- och terrängbespisning
3.8 Naturguidning som bygger på kultur och vildmarkstradition
3.9 Naturguidning som bygger på en specialkompetens
3.10 Tematiska guidetjänster i naturförhållanden
3.11 Naturguidning för specialgrupper
3.12 Jaktguidning
3.13 Naturguidning för internationella kunder
3.14 En examensdel ur en annan grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen