Om Kvarnen

 

En plats för energi och finurliga initiativ…

Kronoby folkhögskola fyllde 125 år för ett par år sedan, men ännu gäller fullt hus, moderna utbildningar och kulturell mångfald. Nordiska konstskolan i Karleby förbereder med sitt unika gästlärarsystem effektivt unga studerande för högre konstutbildning. Kronoby medborgarinstitut erbjuder öppna kurser med de mest varierande innehåll för alla åldersgrupper. Gymnasier deltar aktivt i samarbetsutbildning, projekt och resor med Kvarnen och den fria bildningen. Projekt innebär aktivt deltagande i olika utvecklingsprocesser lokalt, nationellt och internationellt.

Kvarnen är en samkommun. Den består av Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Verksamheten finansieras med statsandelar, kommunandelar, deltagaravgifter och andra intäkter.

Kvarnen samkommun verkar inom sektorn Fri bildning.