Nordiska Konstskolan

Kronoby MI

 

Du hittar oss här (på Google Maps)

Adress: Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4, 68500 Kronoby, Finland
Telefon: +358 (0)6 8231 500
Epost: kronoby.folkhogskola(at)kvarnen.fi
Personlig epost: fornamn.efternamn(at)kvarnen.fi


 

Rektor
Tom Hansén,  8231 513, 050-550 7722

Information: 
Kaisa Karlström, Kronoby folkhögskolas kansli,  8231 500
Petra Skantsi, Kronoby MI:s kansli,  8231 528


UTBILDNING


 

Praktisk Formgivning & Slöjdtorget
Kristian Tallgård,  050-524 0510
Monica Ohls,  040-673 6590
Viveka Dahlnäs,  040-673 5470
Christer Lindqvist,  040-0589571
Theresa Särs-Jebali ,  050-577 0137

Base Camp
Barbro Sandvik, tel. 8231 523, 040-552 8836
Kristoffer Sandbacka, tel. 8231 523, 040-671 9987

Mångkulturell språklinje 

Helén Timgren,  8231 515, 040-556 3979
Minna Rasmus,  8231 515, 040-557 2478
Jenny Pulkkinen (föräldraledig till 31.12.2017)
Anna Berglund,  8231 515, 040-652 6684 (föräldraledig)
Malin Sandbacka,  8231 515, 040-355 1738
Ann-Catrin Kastrén-Takanen,  8231 515, 040-169 4294
Anita Wisén,  8231 515, 040-508 5813  
Stefan Fagerlund, 8231 515, 040-557 2351

Outdoor Academy

Kontaktsida Outdoor Academy

Josef Westerlund,  8231 541, 050-3775860
Carl-Gustaf Gustafsson,  (alterneringsledig till 30.4.2017), 8231 541, 0500-16 7554
Erik Rudels,  8231 541, 040-553 7322
David Nyberg,  8231 541, 040-3511009  

ÖVRIGA FUNKTIONER


 

Utvecklingschef
Martin Näse,  044-294 1114

Projekt
Carola Wiik,  050-302 3670

Teknisk chef
Dag Strandvall,  8231 516, 050-526 2102

Ekonomi
Karita Blomqvist, 8231 536
Ann-Cathrin Backa,  8231 525, 041-439 3028    
Anne-May Nylund,  (arbetar på MI-kansliet) 8231 536

Fastigheter , kök
Bo Finell,  8231 534, 050-521 0674
Ann-Christin Vikman,  8231 527, 050-379 0685
Margita Sandbacka,  8231 527, 040-771 0275
Rita Blomqvist,  8231 527, 040-730 1865