Kronoby MI

 

Du hittar oss här (på Google Maps)

Adress: Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4, 68500 Kronoby, Finland
Telefon: +358 (0)6 823 1500
Epost: info(at)kvarnen.fi

Personlig epost: fornamn.efternamn(at)kvarnen.fi


 

Rektor
Tom Hansén,  050-550 7722

Information: 
Kaisa Karlström, Kronoby folkhögskolas kansli,  06-823 1500
Petra Skantsi, Kronoby MI:s kansli, kurssekreterare, 06-823 1528
Anne-Maj Nylund, Kronoby MI:s kansli, ekonomi, 040-359 1145

UTBILDNING


 

Praktisk Formgivning & Slöjdtorget
Kristian Tallgård, 050-524 0510
Monica Ohls, 040-673 6590
Viveka Dahlnäs, 040-673 5470
Christer Lindqvist, 040-058 9571
Nils-Gustav Lindfelt, 040-076 4668
Theresa Särs-Jebali , 050-577 0137

Base Camp
Barbro Sandvik, 040-552 8836
Kristoffer Sandbacka, 040-671 9987

Mångkulturell språklinje 

Helén Timgren, 040-556 3979
Minna Rasmus, 040-557 2478
Jenny Pulkkinen, 040-650 1029
Anna Berglund, 040-652 6684
Stefan Fagerlund, 040-557 2351
Malin Sandbacka, 050-433 6698
Anna Dahlbacka, 050-565 8045

Outdoor Academy

Kontaktsida Outdoor Academy
Josef Westerlund, 040-725 4099
Carl-Gustaf Gustafsson, 050-016 7554
Erik Rudels, 040-553 7322
David Nyberg, 040-351 1009  

ÖVRIGA FUNKTIONER


 

Utvecklingschef
Martin Näse, 044-294 1114

Projekt
Carola Wiik, 050-302 3670

IKT-ansvarig
Tomas Fröjdö, 050-360 9305

Ekonomi
Johanna Karlström, löneräknare, 040-486 5619
Karita Blomqvist
, bokförare, 040-486 4080

Fastigheter , kök
Thomas Finell, fastighetsskötare, 050-521 0674
Ann-Christin Vikman, husmor, 040-587 4925
Margita Sandbacka, kokerska, 040-771 0275
Nguyen Thi Sang, städerska, 040-655 4991