Slideshow

Teachers

 

From left: Anna Berglund, Helén Timgren, Malin Sandbacka, Jenny Pulkkinen, Minna Rasmus

 

Helén Timgren – teacher in Swedish
Phone number: 040-5563979
helen.timgren@kvarnen.fi

Malin Sandbacka – teacher in Swedish
Phone number: 050-433 6698
malin.sandbacka@kvarnen.fi

Anna Berglund – teacher in Swedish
anna.berglund@kvarnen.fi

Minna Rasmus  - teacher in Finnish
Phone number: 040-5572478
minna.rasmus@kvarnen.fi

Jenny Pulkkinen - teacher in Finnish
jenny.pulkkinen@kvarnen.fi